DPF Renovace

Při spalování paliv motor produkuje mnoho výfukových sazí, které jsou škodlivé pro životní prostředí a zdraví lidí, jako je uhlík (CO), nespálené uhlovodíky (UHCs), oxidy dusíku (NOx) a, v případě vznětového motoru, částic, které jsou menší než asi 10 mikrometrů, označované jako PM10.

Filtry pevných částic jsou zařízení, která částice PM10 (až 99%) zachytávají a, jako všechny ostatní filtry, je třeba je čistit pravidelně, aby se zabránilo škodám na autě: přeplněním filtru může dojít k poškození motoru.