DPF Renovace

EURO 6 je evropská norma o snížení emisí znečišťujících látek z lehkých osobních a užitkových vozidel v platnosti od září 2014 pro nové modely a od září 2015 pro všechna vozidla.
 
EURO 6 se týká hlavně emisí oxidů dusíku (NOx), které mohou mít vliv na lidské dýchání.
 
Za účelem snížení emisí NOx, výrobci přijali SCR systém (Selection  Catalyst Reduction) , jehož účinnost již byla prokázána na nákladních automobilech a jiných těžkých vozidlech.
 
SCR katalyzátor je integrován do oxidačního katalyzátoru, který transformuje nespálené uhlovodíky (HC) a oxid uhelnatý (CO),  s filtrem pevných částic (DPF), pracuje prostřednictvím chemické přísady z ⅔ voda a ⅓ technické močovina: AdBlue. Tato přísada je vstřikována přímo do SCR katalyzátoru, kde se z důvodu kontaktu výfukových plynů s vysokou teplotou přemění  na amoniak a neutralizují se NOx, nakonec se zredukují na směs oxidů a páry.
  
Aby systém SCR fungoval správně, je nezbytné zajistit vysokou kvalitu močoviny použité pro výrobu AdBlue abyla  v souladu s chemickými požadavky (technická močovina).
 
Ačkoliv specifikace AdBlue eliminuje rizika poškození SCR katalyzátoru, je nutné počítat s tím, že kvůli postupnému snížení provozní kapacity v důsledku zmenšení užitné plochy a nevratnému poškození způsobenému kovy (tj měď, zinek) nebo znečišťujícími látkami, bude nutné časem jediné řešení: výměna SCR katalyzátoru.
 
Náš stroj umožňuje recyklaci SCR katalyzátorů, které se ucpaly kvůli krystalizaci močoviny, což vyvolává ucpání kanálů a ztrátu účinnosti.